I Sørøst- og Vest-Norge blir prisen 60,6 øre per kWh på sitt høyeste, og i Midt- og Nord-Norge blir den 38,8 øre, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 1,48 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen torsdag blir mellom klokken 13 og 14 i Sørøst-, Vest- og Sørvest-Norge, da på -0,2 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Midt- og Nord-Norge 1,7 øre.

Tirsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 1,34 kroner per kWh og 28,5 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,092 kroner per kWh og 31,7 øre per kWh.

Strømstøtten dekker 90 prosent av prisen over 73 øre, time for time.