Fylkespolitikere vil ha «Trøndelag bataljon» på Værnes