Ordførere ber om stående fellingstillatelse på ulv