Solberg: – Viktigere å skattlegge forbruk enn arbeid