Miljøet rundt May-Britt og Edvard Moser oppdaget hvordan stedsansen fungerer i rottehjernen. Forskerne regner det som sikkert at våre egen hjerne jobber på samme måte.

Nå ønsker de å finne ut hvordan andre mentale prosesser virker. Hvordan husker vi noe,  hva skjer når vi lærer, hva foregår i hjernen når vi planlegger?

Forskningsmiljøet har nettopp fått fornyet tillit som Senter for fremragende forskning.  Det betyr ekstraordinære bevilgninger i ti år fremover.

Rask vekst

Forskningsmiljøet har vokst frem på kort tid og var sårbart på grunn av få faste stillinger. Nå har store investeringer i lokaler og utstyr , romslig med forskningsmidler, nye faste stillinger og sterk interesse blant utenlandske forskere, gjort fagmiljøet robust.

Senteret har over 30 laboratorier der det forskes på ulike problemstillinger.

- Studiet av rottehjernen kan avsløre de generelle «naturlovene» som gjelder for vår egen hjerne, sier professor og senterleder May-Britt Moser.