Lerøy må betale bot på 1,4 millioner kroner etter fiskedød