Ny undersøkelse: Tolv prosent av studentene har et rusproblem