– I dag blir synsproblemer i større grad fanget opp fordi vi tar syn og øyehelse mer alvorlig nå enn for noen år tilbake, sier daglig leder Tina Alvær i bransjeforeningen Optikerbransjen til Nettavisen.

Avisa siterer Optikerbransjens egen forbrukerundersøkelse i 2024. Den viser at andelen unge mellom 15 og 30 år som bruker et synshjelpemiddel, har økt fra rundt en tredel til over halvparten siden 2005.

Samtidig er den totale andelen voksne som bruker synshjelpemidler, relativt konstant og har holdt seg på rundt 75–76 prosent siden 2016.