Næringsministeren: Ser på mulige tiltak for spesielt koronarammede næringer