47 prosent svarer at de lar terrorfrykt påvirke reiseplanene til utlandet, mens 38,4 prosent sier det ikke gjør det. Forrige gang InFact gjorde en tilsvarende måling, i januar 2016, svarte 33 prosent av de spurte ja på dette spørsmålet, skriver avisen.

Samtidig sier 41,5 prosent at de er blitt mer redde for terrorangrep i Norge etter lastebilangrepet i Stockholm fredag før påske. 44,5 prosent svarer nei på det samme spørsmålet.

– Nordmenn lar seg tydelig skremme av den siste tidens hendelser. Det kan skyldes at vi har spurt såpass kort tid etter terrorangrepet, men det kan også være fordi angrepet skjedde så nært oss geografisk og med så enkle midler, sier fagsjef Knut Weberg i InFact.