Blåbærsesongen var ganske begredelig i fjor, og det drar vi nytte av nå.

- I dårlige bærår får planten mer energi på høsten til å danne blomsterknopper, og da følger gjerne et godt år etterpå, forklarer seniorforsker Rolf Nestby ved Norsk institutt for bioøkonomi til NTB.

Varmebølge traff blomstringstiden

Det er flere ting som skal klaffe før det virkelig bugner. Blåbær er en hardfør plante, og den tåler godt at det er litt kjølig. Det er likevel viktig at høsten ikke blir for kald når blomsterknoppene dannes, og temperaturforholdene i fjor la til rette for det.

Når planten kommer i blomst, skal det helst være varmt og fint for pollinering. I år traff en varmebølge store deler av landet på forsommeren, nettopp i den perioden blomstringen fant sted.

- Blåbær blomstrer tidlig, omtrent samtidig med at bladene skyter ut. Så vi er avhengig av godt vær og at det er insekter til stede, sier Nestby.

Dobbelt så mye som vanlig

I Sverige viser målinger at det ventes dobbelt så mye bær som i et gjennomsnittsår i store deler av landet. I Sør-Sverige er det ventet opptil to ganger så mye som normalt.

Sveriges lantbruksuniversitet har de siste 13 årene utarbeidet prognoser for blåbærhøsten, og årets sesong later til å bli den beste siden målingene startet, skriver TT. Kun de nordligste områdene kan «bare» vente seg et normalår.

I Norge har man ikke tilsvarende prognoser, men Nestby sier det er mye som tyder på at det blir like gode forhold her. Han kjenner forholdene best i Midt-Norge, men har rekognosert så langt nord som Harstad.

- Ja, vi ser at det er mye blomster og det later til å bli veldig bra, sier han.

Sopp kan ødelegge

Ola Langvall ved Sveriges lantbruksuniversitet peker på en annen mulig årsak til at det blir rekordstore mengder i år. For et par år siden var mars måned uvanlig kald, og mange blåbærris bukket under. Mange av disse har siden hentet seg rikelig inn.

- Vi har også data der vi har fulgt samme plante gjennom flere år. De viser at i år har vi liten svikt mellom blomstring og modne bær. Det er ganske enkelt få blomster som ikke blir bær, sier Langvall til TT.

Det som eventuelt kan ødelegge for rekordsesongen, er om resten av sommeren skulle bli spesielt våt og kald.

- Hvis det først er blitt kart på planten, blir det gjerne bær. Men de kan bli ødelagt hvis de blir angrepet av sopp. Da vil ikke kartene utvikle seg særlig, og kvaliteten bli dårlig, sier Nestby.

Blåbær, som egentlig er en dvergbusk, er den klart mest dominerende skogsplanten vi har her i landet, og den finnes fra sør til nord og fra fjære til fjell. Planten forekommer helt til 1.700 meter over havet.

- Den liker seg der det er sur jord, gjerne der det er mye furu. Hvis det er for gode jordforhold, blir den utkonkurrert av andre planter, sier Nestby.