Tirsdag avgjorde Kommunal- og moderniseringsdepartementet at Skedsmo, Fet og Sørum skal hete Lillestrøm. Rømskog og Aurskog-Høland blir Aurskog-Høland, mens Førde, Jølster, Gaular og Naustdal blir hetende Sunnfjord.

Les også: Åfjord og Roan blir ikke enige om kommunenavn

– Valg av navn på kommunen er viktig når man skal bygge en ny kommune og felles identitet. Navn betyr mye for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Kommunene som blir hetende Sunnfjord, kom ikke til enighet om hvilket navn de skulle ta når den nye kommunen står klar fra begynnelsen av 2020. To av kommunene ville bruke Førde, mens de to andre ville kalle seg Indre Sunnfjord. Navnet Sunnfjord strider mot Språkrådets anbefaling, som legger vekt på at det ikke samsvarer med området Sunnfjord, opplyser regjeringen.

– Selv om Sunnfjord omfatter et større område, vil den nye kommunen utgjøre en vesentlig del, sier Sanner og peker på at det var enighet om navnet Sunnfjord i intensjonsavtalen.

Les også: Hemne, Halsa og Snillfjord har blitt enige om nytt navn.

Heller ikke Aurskog-Høland og Rømskog kom i utgangspunktet til en løsning. Der er det gjort et kompromiss ved å ta den enes navn og den andres kommunevåpen.

De tre kommunene på Romerike som blir hetende Lillestrøm har fulgt Språkrådets klare anbefaling.

– Jeg mener Lillestrøm representerer noe nytt, samtidig som det er et godt etablert navn som er kjent både regionalt og nasjonalt, sier Sanner.

Les også: Navnekamp i kommunene