Det har vakt reaksjoner i Tyskland etter at myndighetene - for første gang siden den kalde krigen - oppfordrer folk til å hamstre bestemte varer og gjenstander i tilfelle en krisesituasjon. Det skriver Aftenposten.

Forslagene som er en del av et nytt konsept for sivilforsvar, har ført til anklager om at den tyske regjeringen bidrar til frykt og unødvendig panikk.

DSB: Vil studere den tyske planen

På spørsmål om norske myndigheter planlegger tilsvarende nytt konsept for beredskapen, svarer statssekretær Gjermund Hagesæter i Justis- og beredskapsdepartementet følgende i en epost:

– Vi registrerer hva tyske myndigheter gir råd om. På nåværende tidspunkt foreligger ikke tilsvarende planer for Norge.

Men direktør Cecilie Daae i Direkoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier hun har stor interesse av å lese den tyske planen for å se hvordan de tenker og resonnerer.

– Jeg er opptatt av ikke å krisemaksimere, noe debatten dreier seg om i Tyskland. Og det å lagre et bestemt antall kilo poteter er krevende, men jeg tar nok til orde for at folk bør foreta en privat risiko- og sårbarhetsanalyse, sier hun til Aftenposten.

Helt annet risikobilde i dag enn for få år siden

Daae understreker at utfordringene har endret seg mye på få år og at hennes direktorat derfor er veldig opptatt av at alle - fra privatpersoner til kommuner og stat - må forberede seg på å bli mer motstandsdyktige i krisesituasjoner.

– Det er behov for å gå gjennom og drøfte hvordan man skal forberede seg, sier hun og sikter til alt fra klimaendringer og ekstremvær til teknologisk sårbarhet, strømbrudd og terror.

– Ekstremværet på deler av Østlandet for få uker siden gir opphav til refleksjoner, sier hun og sier folk trenger en bevisstgjøring av hvordan de skal klare seg i en krisesituasjon.

DSB: Vær beredt

På nettstedet «Sikker hverdag», som er opprettet av direktoratet gis det råd om «Beredskap i hjemmet».

«Vær beredt» er inngangen på en artikkel der norske innbyggere oppfordres til å ha et «lite reservelager av det du er mest avhengig av - mat, vann og varmekilder» for å være bedre «rustet for å klare deg selv noen dager.»

Tyske myndigheter anbefaler innbyggerne om å hamstre mat for ti dager. Foto: aasmund willersrud

Her er den norske listen

Tyskerne har fått beskjed om å ha mat for ti dager liggende, vann for fem dager og kontanter, samt plan for alternativ energiforsyning.

Den norske listen gir ikke konkrete råd om hvor mange dager bør kunne klare seg på hamstret knekkebrød, pasta, ris, hermetikk og suppeposer, men den lister opp hva du bør ha i beredskap i tilfelle en krisesituasjon:

  • drikkevann

  • tørrmat

  • radio med batterier

  • lommelykt

  • stearinlys

  • fyrstikker

  • ved

  • førstehjelpsutstyr

  • kokeapparat som går på gass eller rødsprit så du kan få deg litt varmmat.

Ved og pasta kan være lure å ha på lager.

Battteridrevet radio når man har mobil?

– Noen av rådene kan virke litt gammeldagse for noen. Trenger man f.eks. kokeapparat med rødsprit hvis man har gassgrill?

– Det kan være behov for å gå gjennom listen og drøfte hvordan man skal forberede seg, sier Daae, som likevel mener det er dumt å latterligjøre enkle råd.

– Hvorfor skal man ha radio med batterier når man har mobiltelefon - skyldes det at man ikke stoler på mobilnetter i en krise?

– Dette er gode refleksjoner. Vi trenger å bli utfordret til å modernisere vår egen tenkning, sier hun og legger til at det viktigste er at man må benke gjennom hvordan man skal klare seg uten strøm og hvordan man skal sørge for en viss utholdenhet i en krisesituasjon.

Tankekors at det bygges leiligheter uten pipe

– Dere anbefaler et lager med ved, men det bygges leilighetskompleks i Norge uten piper. Er det det tankekors?

– Ja, jeg synes mye av tenkningen omkring sikkerhet og beredskap må på plass i generelle planleggingsprosesser både lokalt, nasjonalt og hos den enkelte. Vi må bruke scenarietenkning: tenke gjennom ulike scenarier som kan oppstå og hvordan vi skal håndtere dem, sier Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)