Regelendringer i kompensasjonsordningen for næringslivet