Disse forholdsreglene tar Raymond Johansen på julebordet