– Det er varslet relativt store nedbørsmengder og mildvær fra fredag ettermiddag. Perioden med regn og mildvær skal vare fram til mandag, og smelting av snøen på bakken vil tilføre ekstra vann til strekkesystemet, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det er kun en uke siden direktoratet hevet farenivået på Mannen til rødt og beboere ble evakuert. Da hadde farenivået blitt opprettholdt på oransje i noen dager i påvente av mye nedbør.

foto
Det har nylig kommet nesten 50 cm med snø på fjellpartiet Mannen, og når dette smelter, blir rasfaren større. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det ble forsøkt å framprovosere et ras ved å pumpe tusenvis av liter med vann over det rasutsatte fjellpartiet, men det lyktes ikke. De evakuerte beboerne fikk flytte hjem igjen søndag.

Les også: NVE har besluttet å sette ned farenivået for Veslemannen

Fjellpartiet Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellet Mannen. Fjellet er svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket siden 2009. Beboerne i nærheten har måttet evakuere som følge av rødt farenivå minst en gang i året hvert år siden 2014.