Skyhøy økning av lystgass-import: – Dette er overraskende tall

foto