Hillersøy ble politisk engasjert på grunn av vindkraftmotstand, og er medlem av bystyret i Bergen, skriver Bergens Tidende.

Valget sto mellom Hillersøy og Irene Stendal Østerbø, mens fungerende leder og tidligere nestleder Joar Nesse trakk sitt kandidatur før landsmøtet startet.

– Jeg har gått ut av komfortsonen min mange ganger. Men får jeg landsmøtets tillit, så lover jeg å fortsette med det, sa Hillersøy i sin valgtale.

INP ble stiftet av Owe Ingemann Waltherzøe, men han trakk seg som partileder og stiftet det nye Det norske industriparti (DNI) i januar i år.