Staten har spart 128 milliarder i sykelønn med IA-avtalen