Etter en kort sykehusopphold sovnet Dagfinn Vårvik stille inn søndag, opplyser familien til NTB.

Fra 1973 til 1977 var Vårvik leder i Senterpartiet, og han var statsråd i tre norske regjeringer. Vårvik var John Lyng-regjeringens finansminister fra utnevnelsen 28. august 1963 til dens avgang 25. september samme år. I Per Bortens regjering var Vårvik lønns- og prisminister fra 1965 til 1971.

Fra 1972 var Vårvik utenriksminister i Lars Korvalds regjering, til dens avgang året etter.

Vårvik ble født i 1924 i Trondheim. Han tok examen artium i 1944 og cand.oecon. i 1951. Fra 1963 til 1988 var Vårvik ansvarlig redaktør i avisen Nationen.