Norge har signert avtalen med Storbritannia, Belgia, Danmark og Nederland. Landene forplikter seg blant annet til å utveksle kunnskap og informasjon om nasjonale aktiviteter.

Formålet med avtalen er å forenkle driften av autonome skip i Nordsjøen og sikre at den kan operere trygt innenfor de enkelte landenes nasjonale krav og rammer, opplyser regjeringen på sine nettsider.

– Norsk maritim næring ligger langt fremme i utvikling av autonome løsninger. Samarbeidet vil skape en arena for å videreutvikle effektive og sikre løsninger for autonom drift og vil kunne spille en viktig rolle for våre maritime bedrifter i årene fremover, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Maritim næring er alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger eller leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og flytende enheter.