Hele 73 prosent svarer at de har tillit til rikskringkastingen, viser Tillitsundersøkelsen, som er gjennomført av TNS Gallup på vegne av kommunikasjonsbyrået Trigger. Leger Uten Grenser nyter tillit blant 58 prosent, tett fulgt av kongen med 57 prosent.

– Nordmenn er et trygghetsorientert folkeslag. Vi setter pris på institusjoner og offentlige personer som er forutsigbare og ikke stikker seg ut mer enn nødvendig. Vi stoler mer på det gjenkjennelige enn det overraskende, og det viser tillitstoppen med all mulig tydelighet, sier daglig leder Preben Carlsen i Trigger. Undersøkelsen presenteres torsdag, skriver Aftenposten.

Stoler på venner

Marit Bjørgen og statsmeteorolog Kristen Gislefoss følger like bak kong Harald; henholdsvis 50 og 49 prosent svarer at de har tillit til dem.

Mye tyder også på at folk flest har noen de stoler på i egen omgangskrets. I hvert fall svarer 52 prosent at de har tillit til «anbefalinger fra egne venner».

Medier langt nede

Selv om NRK kan glede seg over listetoppen, står det dårligere til med tilliten til andre medier. Aftenposten er den mest troverdige avisen, med 49 prosent som sier de stoler på det som står der. De store tabloidene ligger helt nede på 8-11 prosent, mens de typiske kjendisbladene oppfattes som minst troverdige.

Blant de offentlige personene som nyter større tillit enn mange medier, finnes både næringslivsledere og politikere.

– Det er trist sett fra et medieperspektiv at folk flest stoler mer på kildene enn på dem som skal være kritisk til dem, sier Carlsen.