Torsdagens snittpris per kWh er 2,8 øre høyere enn onsdag og 68,7 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen torsdag på 58,6 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 7 og 8 på morgenen. Den er 4,7 øre høyere enn onsdag og 95,7 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 94,3 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting torsdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 21,6 øre per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten.