– Hjernen utvikler seg i samhandling med omgivelsene, med den virkelige verden. Nye forbindelser mellom cellene – synapser – blir dannet når hjernen er i aktivitet.

Men med digitale medier outsourcer du det mentale arbeidet til datamaskinen. Hjernen mister sin plastisitet, sier Spitzer.

Blir ikke Einstein av Ipad

Når foreldre gir en to-treåring ipad og tror ungen er på vei til å bli en ny Einstein, mener Spitzer at det motsatte skjer.

– Det små barn har behov for, er sensoriske og motoriske erfaringer. Berører du treverk eller metall, lærer du hvordan overflaten føles. Å «swipe» over en flat skjerm er en enkel handling, sammenlignet med å ta opp en blyant, holde rundt et egg uten å knuse det. Swipingen utnytter heller ikke hånden som sanseorgan. For på skjermen er det ikke noe å sanse!

- Skal vi virkelig tilfredsstille smårollingenes nysgjerrighet ved å la dem swipe? Min mening er at swipingen hindrer utvikling av sanser, motoriske evner, tankevirksomhet og kreativitet. Små barn bør heller lære å bruke hendene sine på gammeldags vis, sier Spitzer.

– Men barna liker jo å leke med et nettbrett?

– Selvfølgelig. Det er fullt av farger og lyder. De som lager disse programmene og spillene, har studert menneskelig adferd. Du gir heller ikke alkohol til et barn. Men digitale medier er like avhengighetsskapende.

– Foreldre frykter vel at barna blir hengende etter om de ikke tidlig lærer å bruke pc, smarttelefon og ipad?

– Det er en del av selskapenes markedsføring. Tidlig i forrige århundre hevdet tobakksfabrikantene at sigaretter var bra for helsen. I digitale medier er enda mer penger involvert. Jeg er redd for at vi om femti år vil si det samme om dem som vi i dag sier om sigaretter, sier Manfred Spitzer.

Googler seg til digital demens

– Å google er i seg selv det letteste i verden – du skriver et søkeord i feltet og trykker. Men hvis du ikke har bakgrunnskunnskap, greier du ikke å filtrere informasjonen du får opp. Du trenger også grunnleggende kunnskap for å skrive inn den rette kombinasjonen av søkeord. Men det skjønner ikke de voksne. De har jo den kunnskapen som trengs, sier Spitzer.

Han mener googlingen kan føre til at man ubevisst glemmer fakta.

– Du vet jo at du raskt kan finne tilbake til opplysningene.

Spitzers bok om digital demens er en bestselger i Tyskland og er oversatt til flere språk – nå sist til japansk.

– Uttrykket digital demens ble første gang brukt av koreanske leger. De fikk unge pasienter som klaget over hukommelsestap og mangel på motivasjon. Dette var ungdommer som hadde sittet i timevis hver dag foran skjermen, sier Spitzer.

Norsk forsker uenig

Hjerneforsker og professor Menno Witter ved Kavliinstituttet mener også at hjernen har godt av å lære ting og bruke hukommelsen.

– Det er en utbredt teori at fysisk og mental aktivitet har betydning for synapsenes plastisitet. Men vi vet ennå ikke nøyaktig hvordan sammenhengen er, og mange forskere jobber med temaet, sier han.

Men at barns hukommelse svekkes ved bruk av data, er ifølge Witter å gå altfor langt.

– Tvert imot vet vi at visse dataspill for barn stimulerer hjernen. Barna må reagere og ta beslutninger raskt. Det er mulig at googlingen fører til at barna ikke trenger å huske så mye. Men hjernen oppøves sannsynligvis i andre ting. Det skjer en forskyving. Våre forfedre var for eksempel trolig langt bedre til å jakte og finne mat i naturen enn den gjengse nordmann i dag, sier Menno Witter.

Vil ha pc-er ut av skolen

Var det opp til professor Manfred Spitzer (bildet), skulle pc-er og nettbrett vært fjernet fra klasserom og barnehager.

– Jeg mener vi er i ferd med å ødelegge en hel generasjon.

– Men er det egentlig noen forskjell på å lese en tekst i en bok eller på en skjerm?

– Sannsynligvis ikke. Men når teksten på skjermen er full av bilder, videoer og lenker, blir du sittende og klikke. Klikkingen ødelegger konsentrasjonen.

– Hva med voksne?

– De har en ferdig utviklet hjerne, i motsetning til barn og unge.