Foto: NYHETSGRAFIKK

Nordmenn har til sammen 2,5 millioner bunader til en verdi godt over 30 milliarder kroner. De mest populære bunadene er fra Gudbrandsdalen, Hardanger, Telemark og Nordland.

(Den interaktive grafikken i toppen av artikkelen vil ikke fungere på mobil og nettbrett).

Wikipedia skriver at bunad er et ord som fra det 20. århundre har blitt brukt om flere typer klesdrakter i Norge. I faglig forstand brukes begrepet om moderne, historiserende festdrakter, for det meste konstruert i første halvdel av 1900-tallet og løst basert på tradisjon. Disse festdraktene er inspirert av folkedrakter, det vil si tradisjonelle klesplagg brukt av bondebefolkningen i deler av Norge på 17–1800-tallet.

Norsk institutt for bunad og folkedrakt har utarbeidet en inndeling av bunadtyper i fem kategorier. Oversikten sier først og fremst noe om i hvor stor grad bunader i den ene eller andre kategorien bygger på en drakttradisjon.

 1. Bunader som representerer siste ledd i en folkedraktutvikling

 2. Bunader som har bakgrunn i en folkedrakt som var gått ut av bruk, men ikke var glemt.

 3. Bunader som er systematisk rekonstruert på grunnlag av bevarte, gamle folkedraktplagg.

 4. Bunader som er laget på grunnlag av et tilfeldig og mangelfullt gammelt draktmateriale.

 5. Drakter som helt eller delvis er fritt komponert, eller har mønstre fra andre ting enn klær.

Alle fylkene i Norge er representert med en eller flere bunader. Her er bunadene som er mest vanlig i Midt-Norge.

Nord-Trøndelag

 • Nord-trønderbunad

Sør-Trøndelag

 • Strandabunaden

 • Trønderbunaden

 • Tydalsdrakten

 • Selbubunad

Møre og Romsdal

 • Nordmørsbunaden

 • Norddalsbunaden

 • Ørskogbunaden

 • Skodjebunaden

 • Strandabunaden

 • Hjørundfjordbunaden

 • Jentebunaden fra Sunnmøre

 • Sykkylvsbunaden

 • Vigrabunaden

 • Søre Sunnmørebunaden

 • Mannsbunad fra Sunnmøre

 • Guttebunad fra Sunnmøre

 • Brun mannsbunad fra Sunnmøre

 • Kvinnedrakt fra Sunnmøre

 • Kronebunad fra Sunnmøre

 • Rindalsbunaden

 • Brudedrakt for Nordmøre

Det finnes svært mange bunader i Norge. I løpet av 17. mai bør du kunne se en god del av dem. Foto: ntb scanpix