Cissy Klein in memoriam. Illustrasjon til kronikk av Jon Reitan.