- Ingen kjente forsøk i Norge på europeisk aksjeskattesvindel siden 2015