Norsk atomlagring er i strid med internasjonale krav, mener Direktoratet for atomsikkerhet