LOs sommerpatrulje avdekker flere lovbrudd enn før