Undersøkelsen er gjort av Norstat, og 1.000 er spurt om sine handlevaner. Andelen som svarer at de kun bruker kort, har økt fra 30 prosent i 2015 til 37 prosent i 2016. I aldersgruppen 30 til 39 år sier snaut halvparten at de bruker kun kort.

Andelen som sier de kun betaler med kontanter, er nå nede i 1 prosent. Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sier hun mener forbrukerne nå er modne for å gi slipp på kontantene.

Bakstreversk

– Det er en forsvinnende liten andel som bruker kontanter. Da er det bakstreversk at norske myndigheter opprettholder kravet om at bedriftene må ta imot kontanter, mener Krohn Devold.

I dag plikter bedrifter i henhold til norsk lov å ta imot kontanter.

– For oss er det å kunne velge bort kontanter viktig for å synliggjøre hvem som vil operere hvitt. Det er svært få grunner igjen til ikke å kreve elektronisk betaling for varer og tjenester, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Spørreundersøkelsen om nordmenns betalingsvaner er en del av den ferske rapporten «Norge blir kontantfritt». Det er den tredje rapporten om kontantbetaling i Norge som professor Kai A. Olsen har laget på oppdrag for NHO Reiseliv.

Penger og promille

– For alle som driver med kriminell virksomhet, er kontanter en gavepakke. Færre kontanter vil bidra til å redusere svart omsetning, sier Devold.

Hun mener Norge går mot et kontantfritt samfunn enten vi vil eller ikke.

– Ved å fjerne kontantplikten vil Norge tilpasse seg den digitale tidsalder og gjøre hverdagen tryggere for de ansatte i reiselivet og for våre innbyggere, mener hun.

I 2015 var verdien av alle debet- og kredittoverføringene 15.967 milliarder kroner i 2015, mens samlede uttak i minibank dette året var 90 milliarder, ned fra 95 milliarder året før. Uttaket i butikk beløper seg til 19 milliarder. Kontantuttakene i minibank og butikk utgjør dermed 7 promille av alle pengeoverføringer.