150 positive prøver fra Øygarden sjekkes for omikron