Regjeringen vil ruste opp forsvaret med 3,5 milliarder kroner

foto