SV endrer linje og går inn for å avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika. Det ble klart under partiets landsmøte i helgen. SV skjerper dermed formuleringen som et flertall i landsstyret i utgangspunktet gikk inn for, nemlig å "nedkriminalisere" besittelse av brukerdoser.

– Dette er ikke det samme som legalisering av narkotika. Det skal fortsatt være ulovlig med produksjon, salg og smugling. Poenget er at politiets innsats skal rettes mot dette, og ikke mot brukerne, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

MDG og Venstre vil avkriminalisere

Også Miljøpartiet De Grønne og Venstre vil avkriminalisere narkobruk.

– Hjelp, og ikke straff av rusmisbrukere har vært en del av MDGs politikk siden 1997. Vi er glade for at SV, Høyre og flere andre nå følger avkriminaliseringslinjen. Dette er svært gode nyheter for veldig mange. Kunnskap og medmenneskelighet, skadebegrensning må være førende for norsk ruspolitikk, ikke moralisme, sier MDGs talsperson Une Aina Bastholm til NTB.

I Venstres utkast til partiprogram, som skal behandles på partiets landsmøte i slutten av mars, heter det at "narkotikalovgivningen må endres slik at det å bruke rusmidler ikke er en straffbar handling".

– Kjempelurt

Sosiologiprofessor og ekspert på narkotikapolitikk Willy Pedersen er glad for utviklingen.

– Dette er kjempelurt og noe vi ser i hele FN-systemet. Det er en progressiv vending som det er gledelig at stadig flere partier går inn for, sier Pedersen til NTB.

Også Foreningen Tryggere Ruspolitikk mener det er positivt at et ruspolitisk skifte er på vei. Ina Roll Spinnangr i foreningen mener at gapet mellom det Norge jobber for internasjonalt i ruspolitikken og den politikken vi fører her hjemme, er stort.

– Det er meningsløst å kriminalisere mennesker som ruser seg og har en vanskelig livssituasjon. Dagens politikk gir unge som allerede har det vanskelig en kriminell identitet, som sten til byrden, sier hun.

Beholde forbudet

Høyre vil på sin side beholde et lovforbud mot bruk og besittelse av narkotika. Men i sitt nye program går partiet inn for å endre reaksjonene mot dem som tas for bruk, fra straff til hjelp. Regjeringspartiet vil også flytte ansvaret for samfunnets oppfølging av brukere av illegale rusmidler, fra justissektoren til helsetjenesten.

289 personer døde av overdose i fjor, det høyeste tallet siden 2004, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet.

Arbeiderpartiets går i samme retning og vil endre reaksjonene overfor narkobrukere.

– Dette vil innebære at narkotika fortsatt vil være ulovlig, men at rusavhengiges overtredelser av loven møtes med alternative reaksjoner, ikke straff, fra samfunnets side, heter det i Aps programutkast, som skal behandles på landsmøte senere i vår.

Allerede for tre år siden advarte riksadvokat Tor-Aksel Busch politiet mot å pynte på oppklaringsstatistikkene med "å løpe etter slitne narkomane" som hadde gjort seg skyldig i mindre alvorlige narkotikasaker. I fjor viste imidlertid tall fra Statistisk sentralbyrå at tallet på personer som straffes for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, hadde økt med 43 prosent de siste ti årene. Anmeldelsene kommer nesten utelukkende fra politiet.