LO-forbund anklager Brenna for «korstog for å tvinge unge i jobb»