Legger fram Helge Ingstad-rapport: – Vi er ikke ute etter syndebukker