UDI fastholder sikkerhetsvurdering i Afghanistan og Kabul