Seks av ti elever forstyrres av uro i klasserommet