Ny instruks skal forenkle samarbeidet mellom politi og forsvar