Regjeringen klar til å kutte i ytelsene til flyktninger