Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo begynner i Amnesty Norge