Høie: Mutantutbrudd kan føre til strengere tiltak

foto