Overkjører regjeringen og tvinger gjennom forlengelse av krisetiltakene

foto