Regjeringen vil bruke 352,2 milliarder oljekroner i revidert budsjett – øker med 29,8 milliarder

foto