88 pasientskadesaker om erstatning som følge av korona