Ski sykehus kan være berørt av virusutbruddet i Nordre Follo