Pensjonister med forsørgelsesbyrde kan bli fratatt tilskudd