Ikke alle Nav-ofre vil få full frifinnelse, ifølge setteriksadvokat