I snitt gjør norske åttendeklassinger det middels bra i lesing, regning og engelsk, mens bildet blir litt annerledes når resultatene deles inn etter fylker og kommuner:

– Det er store forskjeller der når det gjelder elevenes læring, og dette er viktig å følge med på lokalt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Forskjellen mellom fylkene er størst når det gjelder andel elever på det høyeste av de fem mestringsnivåene: I Oslo er over 22 prosent av elevene på øverste mestringsnivå i lesing, mens snittet nasjonalt er rundt 11 prosent.

Det samme mønsteret gjelder engelsk og regning. Oslo skiller seg ikke nevneverdig fra andre store kommuner når det gjelder andelen elever på laveste mestringsnivå.

Tallene tyder på at kommuner og fylker som gjør det bedre enn snittet har flere elever på de beste nivåene og færre på gjennomsnittlig mestringsnivå.