Politistudenter skal utstede nødpass på Gardermoen