Totalt setter regjeringen av 44,5 millioner kroner til utvikling av bedre samarbeid mellom skoler og grunnskoleutdanninger. Dette er en del av en ny strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene. Kunnskapsministeren ønsker seg bedre samarbeid mellom skole og lærerutdanning og barnehage og barnehagelærerutdanning.

- Vi vil bygge videre på universitetsskolene NTNU har samarbeidet med i Trondheim, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). NTNU-rektor Gunnar Bovim har tidligere kalt universitetsskolene i Trondheim for laboratorium for læring. Charlottenlund videregående skole og Charlottenlund ungdomsskole var de to første universitetsskolene i Trondheim og åpnet høsten 2015. I februar i år ble ordningen utvidet med Saupstad og Kolstad.

- Universitetsskolene er en ny standard

- NTNU har vært flinke og har med universitetsskolene laget en ny standard for lærerutdanningen der de samme personene både er lærere i klasserommet og i tillegg driver med skoleforskning og skoleutvikling, fortsetter kunnskapsministeren.

Den nye strategien skal gi bedre samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, barnehager og barnehagelærerutdanninger. Pengene skal gå til utvikling av parternskap i grunnskolelærerutdanningen i 2017. Den statlige pengesummen på 44,5 millioner kroner blir fordelt på 13 universitet og høyskoler med grunnskolelærerutdanning i forbindelse med at utdanningen blir femårig fra og med høsten. Fordelingen skjer etter antall lærerstudenter i 2016, og antall campus med grunnskolelærerutdanning. NTNU får fem millioner og Nord universitet får nesten 3,5 millioner.

Overgang fra studier til klasserommet

- Det er alltid en overgang å gå fra studier til arbeidsliv, og regjeringen vil gjøre denne overgangen lettere. Det vil vi gjøre ved at studentene får mer praksis i skoler og i barnehager som er ekstra gode på å ta imot, veilede og legge til rette for studenter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I tillegg vil kunnskapsdepartementet lage en nasjonal møteplass for lærere, lærerutdannere og skoleeiere, altså kommunene.

- For mange skoleeiere vet for lite om hva som skjer i lærerutdanningen, sier kunnskapsministeren.

- Målet er bedre skole

Målet med strategien er ifølge kunnskapsministeren bedre lærere ut i skolen som igjen vil bety en bedre skole for elevene.

- For å bidra styrker regjeringen blant annet programforskningen i Forskningsrådet som er knyttet til lærerutdanningene. Vi innfører også en innovasjonsordning hvor barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner kan søke om penger til å prøve ut og evaluere virkningen av nye tiltak, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.